Kalendarium

Här finns information om möten och annat som rör projektet.

 

 

2017-03-07 Slutseminarium Quality Hotel Globe, Sthlm
Ladda ner inbjudan/program (pdf)
2017-01-26 Deadline Kostnadsredovisning
2017-01-26 Deadline Slutrapport
2016-30-11/1-12 Forskning- och Innovationskonferens Svenskt vatten, Sthlm
2016-11-28 Möte WP4¤ och WP6 Skype
2016-11-21/23 fib Symposium 2016 Cape Town South Africa
2016-11-18 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-11-17 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-11-16 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-11-14 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-11-02 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-10-24 Möte alla WP CBI Sthlm
2016-08-09 Möte WP4 och WP6 Sweco Sthlm
2016-07-12/14 Sustainable City 2016 konferens Alicante Spain
2016-07-08 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-06-13/14 Möte WP4 och WP6 SLU Alnarp
2016-05-26/27 Studieresa Schweiz
2016-05-20 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-05-16 Möte alla WP SP Göteborg
2016-04-29 Deadline Lägesrapport 4
2016-04-05 Möte WP2/3 CBI Sthlm
2016-04-05 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-03-16 Fuktcentrum Infomöte Stockholm
2016-03-11 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-03-04 FoU Dagvatten & Klimat Workshop

Stockholm

2016-02-29 Möte WP4 och WP6 Skype
2016-02-11 Möte alla WP Malmö
2016-02-02 Möte WP4 och WP6 samt WP2/3 Malmö
2016-01-25 Möte WP4 och WP6 Skype
2015-12-10 Möte WP4 och WP6 Skype
2015-11-26 Fuktcentrum Infomöte Lund
2015-11-19 Möte WP4 och WP6 Skype
2015-11-12 Sika seminarium Stockholm
2015-11-11/12 SP Byggfysik Temadagar Borås
2015-11-11 Möte alla WP CBI Sthlm
2015-11-03 Möte WP4 och WP6 Skype
2015-10-30 Deadline Lägesrapport 3 GODKÄND
2015-10-16 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-10-6/7 Möte WP4 och WP6 Göteborg
2015-09-30/10-01 Sweden Green Building Conference Kistamässan Sthlm
2015-09-25 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-09-24 Seminarium om Gröna tak Emporia Jönköping
2015-09-08 Möte WP4 och WP6 Telefonmöte
2015-09-03 Möte alla WP CBI Sthlm
2015-08-24 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-06-25 Möte WP2/3 Telefonmöte
2015-06-23/24 Möte WP4 och WP6 Sweco Sthlm
2015-06-08 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-05-20 Möte alla WP CBI Sthlm
2015-05-19 Möte WP2/3 CBI Sthlm
2015-05-18/19 Studieresa London
2015-05-13 Workshop WP4 och WP6 SGRI Malmö
2015-05-11 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-05-08 Workshop WP4 och WP6 Sweco Sthlm
2015-04-29 Stormöte CBI Sthlm
2015-04-29 Deadline Lägesrapport 2 GODKÄND
2015-04-27 Styrgruppsmöte CBI, Sthlm
2015-04-13 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-03-30 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-03-26 Möte WP2/3 CBI Sthlm
2015-03-17 Möte WP5 Malmö
2015-03-04 Möte WP4 och WP6 CBI Sthlm
2015-03-04 Möte alla WP om Guideline CBI Sthlm
2015-03-02 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-02-26 Möte WP4 och WP6 Telefonmöte
2015-02-19 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2015-02-13 Möte WP4 och WP6 Telefonmöte
2015-02-02 Möte WP4 och WP6 Telefonmöte
2015-01-21/22 Programkonferens Vinnova Göteborg
2015-01-20 Möte WP2/3 DAB, Göteborg
2014-12-11 Grå-gröna systemlösningar konferens Linköping
2014-12-11 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2014-12-08 Möte WP2/3 Telefonmöte
2014-11-19 Möte WP5 m fl Exploateringskontoret Sthlm
2014-11-10/11 Hållbart byggande konferens Stockholm
2014-10-30 Deadline Lägesrapport 1 GODKÄND
2014-10-28 Styrgruppsmöte CBI, Sthlm
2014-10-27 Möte WP5 Exploateringskontoret Sthlm
2014-10-23/24 Nordisk blågrön konferens Köpenhamn
2014-10-22  Möte WP4 och WP6  Malmö
2014-10-20 Möte WP2/3 Telefonmöte
2014-10-06  Möte WP5

 Exploateringskontoret Sthlm

2014-09-26 Möte WP2/3  CBI, Sthlm
2014-09-24 Möte WP5  Exploateringskontoret Sthlm
2014-09-23/25 Sustainable City 2014 konferens  Siena, Italien
2014-09-03/04 BiodiverCity konferens  Malmö
2014-09-3 Möte WP4 och WP6  Malmö
2014-08-28 Stormöte  CBI, Sthlm
2014-06-19 Deadline Basrapport GODKÄND
2014-06-10 Informationsträff  Vinnova
2014-05-20  Kick-off  CBI, Sthlm 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se