Publikationer som tagits fram inom projektet

Här lägger vi ut en del av de dokument, artiklar och rapporter som har tagits fram under projektets gång. Här finns även en reseberättelse från Nigeria inom projekt Gröna tak - samverkan med Nigeria.

Hållbara gröna anläggningar/tak på betongbjälklag - En översikt

Översikt Gröna tak.pdf

 

Systemlösningar för gröna anläggningar/tak
Artikel i Bygg & Teknik 4/14

Artikel Bygg o Teknik 4_14.pdf

 

Quality-assured solutions for green roof gardens
on concrete deck with zero tolerance for leaks

Paper Sustainable City 2014.pdf

 

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak
på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

CBI-dagen 12 mars 2015

CBI-dagen 12 mars 2015.pdf

 

Systemlösningar för gröna anläggningar/tak - Steg 2

Artikel i Bygg & Teknik 4/15

Artikel Bygg och teknik 4_15.pdf

 

Gröna Tak - från problem till möjlighet

AMA-nytt-Anläggning 1/2015

Infodel_Gröna_tak_1_2015.pdf

 

Systemlösningar för gröna tak - Minnesanteckningar från
en studieresa till Londons taklandskap i maj 2015

Reserapport från studieresa London.pdf

 

Quality-assured solutions for green roof gardens on concrete
deck with zero tolerance for leaks - Continuation

Paper Sustainable City 2016.pdf

 

Systemlösningar för gröna anläggningar/tak - Steg 2
Fortsättning, Artikel i Bygg & Teknik 4/16
Artikel Bygg och Teknik 4 16.pdf

 

Systemlösningar för gröna tak - Minnesanteckningar
från en studieresa till Schweiz i maj 2016

Reseberättelse från Schweiz 2016.pdf

 

Gröna tak - Fördjupad materialstudie

Gröna tak_Fördjupad materialstudie 2016.pdf

 

Gröna tak - Presentation vid Sustainable City 2016

Presentation Sustainable City 2016.pdf

 

Reseberättelse Nigeria.pdf

 

Quality-assured solutions for vegetative (green) roof systems on concrete decks

 fib Symposium 2016 - Paper - Capener.pdf

 

Exempel från verkligheten på vad som kan gå fel med gröna tak

Exempel från verkligheten på vad som kan gå fel med gröna tak.pdf

 

Gröna takanläggningar i Sverige - nulägesanalys 2016

Gröna takanläggningar i Sverige - 2017-01-17.pdf

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se