Slutrapporter för Gröna tak

Nedan finns slutrapporter från projektets olika arbetspaket (WP) att ladda ner.

 

RAPPORTER

WP 5: Arbetsprocessen från projektering till entreprenad

Arbetsprocessen från projektering till entreprenad, drift och underhåll samt livslängd.

Ladda ner

Grönatakhandboken

Växtbäddar och vegetation.

Ladda ner

Grönatakhandboken

Betong, isolering och tätskikt.

Ladda ner

Grönatakhandboken

Vägledning.

Ladda ner

 

 

 

Slutseminarium 7 mars 2017

 

 PRESENTATIONER SLUTSEMINARIUM  
Inledning Ylva Edwards
Betong, tätskikt och isolering Hans Månsson, Icopal 
Växtbädd och vegetation Jonatan Malmberg SGRI,
Tobias Emilsson SLU,
Tove Jägerhök, White
Fallstudier
Del 1
Del 2
Britt Berntsson, Exploateringskontoret,
Daniel Larsson, WSP,
Jonatan Malmberg, SGRI
Vägledning Carl-Magnus Capener, RISE (SP)
Nigeriaprojektet Tobias Emilsson, SLU
Härdplast som tätskikt på betong i Gröna takanläggningar Elisabet N Michelson, Elmico
Avslutning

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se