Arbetspaket

Projektet bedrivs i samverkan mellan 6 olika arbetspaket (WP).

Våra olika arbetspaket (WP) är:

  • WP 1 PROBLEMANALYS OCH KUNSKAPSINVENTERING - WP-ledare CBI 
  • WP 2/3 BJÄLKLAG, TÄTSKIKT OCH VÄRMEISOLERING - WP-ledare Icopal 
  • WP 4 ÖVERBYGGNAD - WP-ledare Sweco
  • WP 5 ARBETSPROCESSEN FRÅN PROJEKTERING TILL ENTREPRENAD. DRIFT OCH UNDERHÅLL. LIVSLÄNGD - WP-ledare Stockholms stad/Exploateringskontoret
  • WP 6 STANDARDER, GUIDELINES OCH CERTIFIERING - WP-ledare SP
  • WP 7 PROJEKTLEDNING, ADMINISTRATION OCH INTERNATIONELL SAMVERKAN. ETABLERING AV KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSORGANISATION. KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSINSAMLING OCH ÖVERFÖRING - WP-ledare CBI

Mer om arbetsgruppernas uppgifter finns till vänster på sidan.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se