WP 5 Arbetsprocessen

Avser arbetsprocessen från projektering till entreprenad, drift och underhåll samt livslängd. Vad som ingår i arbetet beskrivs mycket kortfattat nedan.Olika byggnadsprojekt/case på betongbjälklag väljs bland projekt som planeras i främst Stockholm och Malmö. Inventering av möjligheter, problem, behov och innovation vad gäller arbetsprocessen genomförs. Arbetsgruppen skall vidare ge input om erfarenheter, guidelines och standarder vad gäller arbetsprocessen. Seminarium genomförs.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se