WP 2/3 BJÄLKLAG, TÄTSKIKT OCH VÄRMEISOLERING

Vad som ingår i arbetet beskrivs mycket kortfattat nedan.
  • Specifikationer för betong, tätskikts- och värmeisoleringssystem till olika typer av gröna anläggningar på betongbjälklag tas fram.
  • Fördjupad probleminventering. Detaljlösningar. Krav på dokumentation. Tillgänglig data för LCA och LCC utvärderas för aktuella material och system.

Aktuella ledande leverantörer och materialtillverkare engageras tillsammans med i huvudsak SP och CBI. WP 2/3 är nära kopplat till WP 4 samt ger input också till övriga WP.

Arbetet beräknas pågå under hela projektet, men mest intensivt under första halvan.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se